CAD Konsulterna

CAD Ritning, Dokumentering av Säkerhetsanläggningar Och CAD/Projektsamordning

Tjänster

Vårt mål är att bli en ledande aktör inom ritteknisk konsultation. Detta genom att erbjuda företag konkurrenskraftiga lösningar ur ett ekonomiskt samt kunskapsmässigt perspektiv!

Vår styrka

  • Då vi är experter inom ritteknik är vi ett fullgott alternativ till att anlita någon av de större konsultfirmorna.
  • På grund av vår breda kunskapsbas kan vi ta oss an en stor mängd arbeten, både i storlek och svårighetsgrad.
  • Vi erbjuder snabba och kostnadseffektiva lösningar


Våra verksamhetsområden

  •  Konstruktion av tele- och datanät  •  Service och dokumentation

  •  Inventering av säkerhetsanläggningar med uppdatering av dokumentation
  •  Framställning av Orienteringsritningar
  •  Projektering av teleanläggningar
  •  Dokumentering
  •  Projektledning
  •  CAD-arbeten
 


Inom Teleområdet arbetar vi enl följande:


  •  Allmän tele med strömförsörjning, Ljud och Bild
  •  Säkerhet, Inbrott- och trygghets-larm
  •  Passage, Dörrkontrollsystem
  •  Datanät
  •  Telefonnät, Snabb- och porttelefon- system
  •  Utrymningslarm
  •  Brandlarm
  •  BUS-system
  •  Med mera
 


Olika skeden som kan innefattas i begreppet projektering:


  •  Inventering: Dokumentera vad som finns och kontrollera kommande behov.
  •  Systemhandlingar: Beskrivning av vilka system som skall ingå.
  •  Förfrågningsunderlag: Entreprenad förfrågan, general eller total entreprenad.
  •  Bygghandlingar: Arbetshandling till entreprenör i ovan nämnda former.
  •  Relationshandling: Dokumentation av överlämnad anläggning till kund.
 


För att skapa ordning och reda på relationshandlingar mm. hjälper vi våra kunder samt entreprenörer med framställande samt uppläggning av dokumentation. Vi hjälper våra kunder att driva sina projekt för att hålla uppställda mål och ramar. Vi utför även extern granskning av handlingar.